Άλλο ΓΕΣΥ οραματιστήκαμε κύριοι…

Sep 10, 2020Γιώργος Ποταμίτης

Με αυτό το εξαιρετικό άρθρο στο Φιλελεύθερο της Κυριακής ο γνωστός για την υποστήριξη του στην κοινωνική  αυτή μεταρρύθμιση Γιώργος Καλλινίκου εκφράζει τις ανησυχίες του για την πορεία του Γενικού Συστήματος Υγείας. Η προσπάθεια του ΟΑΥ να περιορίσει τις «καταχρήσεις» με λανθασμένες περιοριστικές οδηγίες δημιουργούν σοβαρό πρόβλημα στον τρόπο άσκησης της Ιατρικής μας εις βάρος των ασθενών.

Ο περιορισμός του αριθμού που δικαιούται να εξετάζουμε ως ειδικός ήτο μια απόφασης που λανθασμένα δίνει την εικόνα ότι τούτο καθίσταται εμπόδιο στην κατάχρηση. Τούτο όμως έχει ως αποτέλεσμα την δημιουργία μεγάλης λίστας αναμονής ή ακόμη επικίνδυνης αναβολής εξετάσεων και επι πλέον είναι ενάντια μιας βασικής αρχής της μεταρρύθμισης δηλαδή της ελεύθερης επιλογής ιατρού. Φαίνεται κανείς δεν τους πληροφόρησε ότι οι ιατροί σ’ ένα μεγάλο ποσοστό πριν εφαρμοστή το ΓΕΣΥ σε δεύτερη επίσκεψη ή για ποικίλους λόγους δεν αμείβοντο επομένως τα κίνητρα δεν ήτο και ούτε τώρα είναι οικονομικά. Γιατί κύριοι του ΟΑΥ δεν διατηρήσατε την αρχική αξιοπρεπή επίσκεψη, την επίσκεψη παρακολούθησης δωρεάν, την επίσκεψη ανάλυσης αποτελεσμάτων δωρεάν, την επίσκεψη παραλαβής εκθέσεων δωρεάν όπως τότε συμφωνήσαμε και προχωρήσατε στις γελοιότητες των . επισκέψεων 10΄, 20΄,30΄, 45΄. Τι θα πω στη μάνα ενός αγνοούμενου ότι δεν πρέπει να μιλήσει για τον καημό της διότι συμπληρώνεται ο χρόνος.

Με την εφαρμογή της ενδονοσοκομειακής  περίθαλψη που είναι ο έλεγχος σας στην προτεραιότητα των επεμβάσεων. Γεμίζουν τα χειρουργεία με κήλες και ψάχνουν οι χειρούργοι χρόνο να χειρουργήσουν επείγοντα.

Που είναι ο έλεγχος σας όταν ομάδα Π.Ι κατά την διάρκεια των διακοπών πηγαίνουν διακοπές χωρίς να ορίζουν αντικαταστάτη.

Γιατί επιτρέπετε σε ειδικούς ιατρούς να υπολειτουργούν εις βάρος του συστήματος.

Γιατί ο ΟΑΥ αρνείται να συζήτηση τις αμοιβές των Ιατρών Π.Ι ακόμη και ειδικών ιατρών ανάλογα με την απόδοση και την ποιότητα των υπηρεσιών.

Θα ήτο παράληψης να μην αναφερθώ στην εύστοχη παρατήρηση στο άρθρο του κου Καλλινίκου για την προσπάθεια διαφόρων Οργανισμών οικονομικών συμφερόντων να βάλουν χέρι στα δημόσια Νοσοκομεία και επαφές που είχαν ακόμη και με Διευθυντικά στελέχη της μεταρρύθμισης. Οφείλουμε εμείς οι ιδιώτες να δώσουμε ξεκάθαρο μήνυμα ότι δεν θέλουμε την κατάρρευση των Κρατικών Νοσοκομείων διότι θ’ ακολουθήση κατάρρευση όλου του συστήματος.

Που είναι η Εθνική Πρωτοκόλλων κε Υπουργέ και ο έλεγχος της ποιότητας των υπηρεσιών υγείας στον Κύπριο ασθενή που είναι απόλυτη αρμοδιότητα και ευθύνη του Υ.Υ. σε συνεργασία πάντοτε με την Ιατρική κοινότητα και αφήνεται τον ΟΑΥ να πειραματίζεται εις βάρος των ασθενών και των Ιατρών που τους υπηρετούν.

Δεν υπάρχει αμφιβολία όσοι υποστηρίζαμε και με οποιονδήποτε τρόπο υποστηρίζουμε το σύστημα και επίσημα ο ΠΙΣ σε συνεργασία με ΥΥ, ΟΑΥ, ΟΚΥΠΥ να συμβάλουμε στην βελτίωση του, στην διόρθωση των στρεβλώσεων του και αν ακόμη ορισμένα πράγματα στον αρχικό σχεδιασμό ήτο λανθασμένα να τα διορθώσουμε εξασφαλίζοντας ένα ποιοτικό, σύγχρονο σύστημα υγείας προς όφελος των ασθενών. Τα νέα δεδομένα της οικονομίας στην περίοδο της πανδημίας σίγουρα θα χρειάζονται νέες προσεγγίσεις στα οικονομικά δεδομένα του συστήματος  αλλά σε καμμιά περίπτωση να μην επηρεάσουν το επίπεδο των προσφερόμενων υπηρεσιών.

 

Γιώργος Σ. Ποταμίτης F.E.B.G.H

π Πρόεδρος

Ιατρικού Συμβουλίου Κύπρου