Γαστροοισοφαγική Παλινδρόμηση: Απο την Διάγνωση στη Θεραπεία

Mar 6, 2019Γιώργος Ποταμίτης

Γαστροοισοφαγική Παλινδρόμηση: Απο την διάγνωση στην θεραπεία
Γιώργος Σ. Ποταμίτης Γαστρεντερολόγος – Παθολόγος Ηπατολόγος

Η γαστροοισοφαγική παλινδρόμηση είναι ένα φυσιολογικό φαινόμενο που εκδηλώνεται ως καύσος μετά τα γεύματα. Θεωρείται νόσος όταν η παλινδρόμηση του γαστρικού περιεχομένου στον οισοφάγο, στον φάρυγγα και τις ανώτερες αναπνευστικές οδούς οδηγεί σε φυσικές επιπλοκές ή σε σημαντική επίπτωση στη ποιότητα ζωής.

Το 40% του ενήλικου πληθυσμού παρουσιάζει τυπικά συμπτώματα ΓΟΠ μια φορά τον μήνα, 7-20% παρουσιάζει συμπτώματα καθημερινώς ή εβδομαδιαίως. Το φαινόμενο αυτό αποδίδεται σε διαταραχή των ημηχανισμών άμυνας.

Τυπικά συμπτώματα ο οπισθοστερνικός καύσος, οι όξινες αναγωγές και ερυγές αλλά και άτυπα ή εξωοισοφαγικά συμπτώματα όπως οπισθοστερνικός πόνος ή δυσφαγία, ο χρόνιος βήχας, το βράγχος φωνής, το άσθμα ενηλίκων. Η διάγνωση στηρίζεται στα συμπτώματα και οπότε χρείαζεται με ενδοσκόπηση και σε αμφίβολες καταστάσεις με Phμετρία σε συνδιασμό με Impedence.

Θεραπευτικά αλλάζουμε το διαιτολόγιο και τρόπο ζωής μας, λαμβάνουμε καταστολές του οξέος, συνεχώς ή περιοδικά, καταφεύγουμε σε λαπαροσκοπική και τώρα πια σε ρομποτική αντιπαλινδρομική επέμβαση επι αποτυχίας της συντηριτικής θεραπείας ή σε νέα άτομα λόγω επιλογής απο τους ασθενείς. Ως χειρουργική αντιμετώπιση η ρομποτική θεωρείται η χρυσή επιλογή.