Εισηγήσεις στα υπ΄οψιν Υπουργού Υγείας

Mar 15, 2023General, George Potamitis, Γιώργος Ποταμίτης

Δρ Γιώργος Σ. Ποταμίτης FEBGH

π. Πρόεδρος Ιατρικού Συμβουλίου

Αυτό που αναμένω από την νέα Υπουργό Υγείας είναι την έντονη συνεχή παρέμβαση της ως πολιτική προϊσταμένη του Υπουργείου με στόχο τον συνεχή εκσυγχρονισμό και την εξασφάλιση της ποιότητας  στις παρεχόμενες υπηρεσίες υγείας.

Στα πλαίσια της πορείας και της ανάπτυξις του συστήματος υγείας θα πρέπει για (ΟΑΥ) ύπαρξη άριστη και χωρίς καχυποψία συνεργασία του ασφαλιστικού οργανισμού και της Ιατρικής Κοινωνίας μέσω του ΠΙΣ και των επιστημονικών Εταιρειών και άλλους παρόχους. Το Υπουργείο πρέπει να έχει εποπτικό ρόλο με την σύσταση ολιγομελούς Επιτροπής  μ’ εκπροσώπηση Ιατρών και Ασθενών.

Θα πρέπει να ενεργοποιηθή άμεσα η Επιτροπή Εθνικών Πρωτοκόλλων και Κατευθυντήριων γραμμών με συγκεκριμένες εντολές και χρονοδιαγράμματα δράσις. Τώρα πια δεν χρειάζονται προεκλογικές εξαγγελίες και υποσχέσεις. Η υιοθέτησις αλγόριθμων στην Ιατρική πράξη θα εξασφαλίση τον περιορισμόν των καταχρήσεων και των αχρείαστων ιατρικών πράξεων σε εξωνοσοκομειακό αλλά και ενδονοσοκομειακόν επίπεδο.

Η Υ.Υ θα πρέπει να έχει σημαντικό ρόλο στην διαμόρφωση προγραμμάτων Ιατρικής  εκπαίδευσης . Σε συνεργασία με Πανεπιστημιακό Ίδρυμα να δημιουργηθή σχολή συνεχούς εκπαίδευσης Οικογενειακών Ιατρών. Στην συνέχεια η μοριοδότησις εν σχέσει με άλλες δραστηριότητες να διαμορφώνει την αμοιβή τους στα πλαίσια συμμετοχής  στο ΓΕΣΥ. Κατ’ ανάλογο τρόπο η δραστηριότητα κάθε ειδικού ιατρού εν σχέσει με την έρευνα, την εκπαίδευση, την συμμετοχή σε συνέδρια και με πρόγραμμα μορίων αξιολόγησις να εξασφαλίζει τ’ απαραίτητα μόρια συμμετοχής στο ΓΕΣΥ.

Θα χρειαστούν θαρραλέες πολιτικές αποφάσεις εν σχέσει με τα ιδιωτικά Νοσοκομεία ΓΕΣΥ και Νοσοκομεία ΟΚΥΠΥ. Θα πρέπει νομοθετικά να απαιτείται διαμόρφωση  εσσωτερικών κανονισμών ως και διαδικασιών εξωτερικού ελέγχου. Όλα τα Νοσοκομεία θα πρέπει ν’ αναφέρουν στην ιστοσελίδα τους τους αριθμούς θανάτων, επιπλοκών, αριθμών επεμβάσεων ως και αναφορά της εκπαίδευσης και εμπειρίας των συνεργατών Ιατρών.

Κάθε νοσοκομείο θα πρέπει να προχωρεί σε δραστηριότητες εκπαίδευσης και βάσει των αναφερόμενων κριτηρίων μετά από αξιολόγηση να παίρνει χαρακτηρισμό επιπέδου στα πλαίσια υγιούς ανταγωνιστικότητας θα πρέπει να λαμβάνονται υπ’ όψιν η κτιριακή διαμόρφωση αλλά και η τεχνολογική υποστήριξις των Νοσοκομείων ως επίσης  η εκπαίδευσις νοσηλευτικού προσωπικού.

Απαραίτητη  η δημιουργία επιτροπής λοιμώξεων με αναφορά περιστατικών ενδονοσοκομειακών λοιμώξεων και ανθεκτικότητας στα αντιβιοτικά.

Με όλα αυτά η κάθε επένδυσις σε Νοσοκομειακή μονάδα δεν θα είναι απλά μια επιχειρηματική πράξις αλλά θα τίθεται ως προϋπόθεσις η συμμετοχή των επενδυτών στην εξασφάλιση της ποιότητας.

Η Υ.Υ θα πρέπει να αναλάβη πρωτοβουλία ώστε να επιτραπή  στα Ιδιωτικά Νοσοκομεία ΓΕΣΥ την δημιουργίαν πτέρυγας Ιδιωτική εκτός ΓΕΣΥ ιατρικής κάτω από αυστηρές προϋποθέσεις σε ποσοστό νοσηλείας για να διευκολύνει την ανάπτυξη προγραμμάτων για ανάπτυξη της Τουριστικής  Ιατρικής? με ανταγωνιστικά πακέτα νοσηλείας που αυτό θα σπρώξει στην προσέλευση επενδύσεων σε υψηλό επίπεδο Ιατρικής πχ. Πρωτονοθεραπείας στην Ογκολογία, Νανοχειρουργικής, Κοσμητικής Ιατρικής και άλλα.

Η μετατροπή των Νοσοκομείων ΟΚΥΠΥ σε πραγματικά αυτόνομα Νοσοκομεία με δυνατότητες απόδοσης θα είναι καθοριστική πράξη στην πορεία των Υπηρεσιών Υγείας. Όλες οι κλινικές τμήματα των Νοσοκομείων θα πρέπει να μετατραπούν σε Κρατικές και Πανεπιστημιακές για ν’ ανοίξει ο δρόμος μεταπήδησης Ιατρών βάσει καθεστώτον συμβολαίων στις Πανεπιστημιακές και ν’ ανοίξει επίσης η συνεργασία με Ιατρούς εκτός των ΟΚΥΠΥ Νοσοκομείων  ως Επιστημονικοί συνεργάτες.

Οι Ιατροί που θα παραμείνουν στις «Κρατικές» δεν θα χάσουν τα κεκτημένα δικαιώματα. Αυτοί που θα μεταπηδήσουν στις Πανεπιστημιακές κλινικές θ’ ακολουθήσουν τον φιλόδοξο δρόμο της Έρευνας και Εκπαίδευσης έτσι θα εξασφαλιστεί χώρος εκπαίδευσης των φοιτητών των Ιατρικών Σχολών που στην παρούσα φάση είναι επιεικώς απαράδεκτη.

Για να μπορέσει η Υπουργός Υγείας να καθοδηγήσει για όλες αυτές τις αλλαγές που οδηγούν στον δρόμο του εκσυγχρονισμού και της προόδου θα πρέπει να συμπεριφερθεί ως πολιτικός οραματιστής βοηθούμενη από τεχνοκρατικές επιτροπές και να υπηρετήσει την νέα Κυβέρνηση με ανθρωποκεντρική συμπεριφορά που είναι και φιλοσοφία του νέου Προέδρου.

Η Υ.Υ Πόπη Κανάρη έχει όλα τα χαρακτηριστικά ανθρώπου, επιστήμονα με επιτυχή πορεία σε κέντρα απόφασης που έμμεσα και άμεσα συνδέονταν με τον τομέα της Υγείας και συμμετέχοντας σε μια Κυβέρνηση ελπιδοφόρας αλλαγής και προόδου δεν έχει περιθώρια αποτυχίας.