Επιπλοκές Ενδοσκόπησης Πεπτικού Συστήματος

Feb 28, 2019Γιώργος Ποταμίτης

Ενδοσκόπηση Ανώτερου Πεπτικού Συστήματος

Η ενδοσκόπηση του ανώτερου πεπτικού είναι μια ασφαλής διαγνωστική μέθοδος και ασφαλέστερη ενδοσκοπική τεχνική. Αναφέρονται ποσοστά επιπλοκών 0,13% και θνητότητας 0,0004%.

Ενδοσκόπηση Κατώτερου Πεπτικού Συστήματος

Είναι σπάνιες, αλλά μπορεί να αποβούν σοβάρες και απειλητικές για την ζωή του ασθενούς. Το ποσοστό των επιπλοκών είναι ευθέως ανάλογο της εμπειρίας του ενδοσκόπου. Η πρόληψη των επιπλοκών προϋποθέτει γνώση της τεχνικής, εξάσκηση και εμπειρία. Τα αναφερόμενα ποσοστά επιπλοκλών είναι 0,35% και θνητότητας 0,0006%. Η διάτρηση εμφανίζεται σε ποσοστό 0,1-0,2% και η αιμορραγία σε ποσοστό 0,09%.

Κατεβάστε την Αναφορά (PDF)