Τέταρτη επιτυχής μεταμόσχευση μικροβιακής χλωρίδος στην Κύπρο

Jul 20, 2017Γιώργος Ποταμίτης

Η τέταρτη μεταμόσχευση Μικροβιακής χλωρίδος ή μεταμόσχευση κοπράνων (FMT) πραγματοποιήθηκε στο American Private Hospital στο ενδοσκοπικό τμήμα από τον Γαστρεντερολόγο Δρ Γιώργο Σ. Ποταμίτη και την ομάδα του, οι προηγούμενες τρεις έγιναν από τον ίδιο στο Απολλώνειο Ιδιωτικό Νοσοκομείο.

Επρόκειτο για ασθενή με επανειλλημένες υποτροπές λοίμωξης απο το Κλωστηρίδιο Difficile με την εμφάνιση διαρροϊκών κενώσεων που εμφανίστηκε μετά από λήψιν αντιβίωσης. Ανησυχυτικός αριθμός περιστατικών παρετηρήθη στην Κύπρο και ενω ήτο ιδιαίτερα συχνό φαινόμενο σε νοσηλευόμενους ασθενείς τώρα παρουσιάζει και σε ασθενείς της κοινότητας. Σε ορισμένες περιπτώσεις δυνατόν να οδηγήσουν σε σοβαρή ψευδομεμβρανώδη κολίτιδα και τοξικό μεγάκολο με κίνδυνο ακόμη απώλειας της ζωής. Σύμφωνα με διεθνή επιδημιολογικά δεδομένα είναι ένα παγκόσμιο πρόβλημα υγείας.

Όταν τα φάρμακα εκλογής Metronidazole και Vancomycin αποτύχουν στην καταπολέμηση του Κλωστηριδίου τότε η μεταμόσχευση μικροβιακής χλωρίδος με κόπρανα συγγενούς ή δότη του περιβάλοντος του ασθενούς έχει μέχρι >90% επιτυχία.

Με τον επιτυχή αριθμό Μεταμόσχευσης Μικροβιακής Χλωρίδας της ομάδας του Δρ Γιώργου Ποταμίτη εκ των οποίων εγένοντο τρία στο Απολλώνειο Ιδιωτικό Νοσοκομείο και ένα μόλις πρόσφατα στο American Private Hospital, τους αναγνωρίζεται η γνώσης και αναφορά ως κέντρο παραπομπτής.

Επι πλέον σε συνεργασία με το Εργαστήριο της Εταιρείας AVVA θ’ αρχίσουν να μελετούν την μικροβιακή χλωρίδα πριν και μετά την θεραπεία με μεθόδους Μοριακής Βιολογίας.

Η μεταμόσχευση μικροβιακής χλωρίδος με κόπρανα (FMT) άρχισε να δοκιμάζεται και σε άλλες παθήσεις όπως στην Ελκώδη Κολίτιδα, το σύνδρομο ευερεθίστου εντέρου, Σακχαρώδη Διαβήτη, υπο μορφή έρευνας.