Νευρική Ανορεξία

Νευρική Ανορεξία

Νευρική Ανορεξία Η ανορεξία ανήκει στην κατηγορία των διαταραχών πρόσληψης τροφής και είναι μία ψυχική διαταραχή, η οποία εμφανίζεται κυρίως στον γυναικείο πληθυσμό με ποσοστό επικράτησης περίπου 2%. Το ποσοστό αυτό αυξάνεται στις νεαρές γυναίκες, ενώ το 40% των...